Font de Tisora i dos més!

Jorg i jo teníem un bon partit este matí. Vam visitar la Font de Cotelles. Baixem en l’alcavor curt i vam traure fotos. Després, prop de la Font de Cotelles vam veure algunes persones en el seu camp. Ells ens van mostrar la Font de Tisora. D’aquesta font ix un poc d’aigua durant tot l’any. L’aigua fluïa a través d’una xicoteta séquia a una bassa. Esta bassa també va rebre aigua a través d’una séquia de la Font de Cotelles. Encara que de Tisora ix aigua, la bassa vella esta seca. En el Poligino 22 a la Parcel·la 152C, molt prop de la Font de Tisora, trobem 2 grans alcavors. El primer alcavor és d’uns trenta metres de llarg. Ell és de terra, sense suports. No hi ha aigua dins. L’entrada s’havia afonat. El segon alcavor està tallada en la roca. Després d’uns metres, l’alcavor es dividix. Al final del túnel a la dreta, després d’uns 3 metres hi ha una cova. En el túnel curt a l’esquerra, un poc d’aigua fluïx de les roques. No tenim noms per a aquestes dos fonts ja.

Font de Cotelles

Font de Tisora

Pots deixar una resposta, o rastrejar des del teu propi lloc.

Deixa una resposta

Ha d´estar connectat per enviar un comentari.